Już Jest! Model Dostępnej Szkoły

Model Dostępnej Szkoły (MDS)

W Polsce żyje ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami, z czego 280 tys. to dzieci. Dostosowanie szkoły do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawsze było dużym wyzwaniem, ale dzięki realizacji projektu Dostępna Szkoła wiemy,, że jest to możliwe

Model Dostępnej Szkoły to wzorzec zapewnienia dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi, ale różnorodnymi potrzebami, który opiera się na zasadach projektowania uniwersalnego. MDS powstał, by pomóc tym, którzy nie tylko chcą szkoły dostępnej dla wszystkich, ale też podejmują działania, by tę wizję wcielić w życie.

Na Model składają się standardy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, procesu dydaktycznego, działań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych przez szkołę oraz kwestii związanych z zarządzaniem. Wdrożenie Modelu jest gwarancją tego, że szkoła będzie miejscem przyjaznym dla dzieci, rodziców, nauczycieli i innych członków społeczności lokalnej – niezależnie od ich potrzeb.

Jakie są korzyści z wdrożenia Modelu Dostępnej Szkoły?

Po pierwsze, wzrost dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Poza tym:

  • większa empatia i wzrost świadomości kadry pedagogicznej na temat wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się osoby ze szczególnymi potrzebami;
  • promocja edukacji włączającej wśród pracowników szkół, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej;
  • rzetelna wiedza kadry o dostępności w obszarze architektonicznym i technicznym (infrastruktura, sprzęt, wyposażenie itp.), ale też komunikacyjnym i organizacyjnym.

Baza wiedzy

Przygotowaliśmy materiały, które będą dla Ciebie wsparciem na drodze do większej dostępności.

O Projekcie

Projekt „Dostępna Szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Celem projektu było wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczać standardy w obszarze dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły i procedur. W ramach projektu przetestowano Model w szkołach w całej Polsce, dzięki środkom przekazanym w formie grantów organom prowadzącym szkoły.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany był  w latach 2019-2023 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Ważne liczby

2

zespoły ekspertów

74

JST, w których zwiększono dostępność

184

szkoły, które przetestowały MDS

2315

przeszkolonych osób

Kto stoi za Modelem Dostępnej Szkoły?

Model Dostępnej Szkoły został wypracowany dzięki zaangażowaniu dwóch zespołów, które równolegle realizowały projekty o nazwie „Dostępna Szkoła”. Pierwszy z nich tworzyła Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Drugi to partnerstwo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenia Młodych Lubuszan i Politechniki Gdańskiej.

 

Organizacje te współpracowały w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Fundacja Fundusz Współpracy
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Politechnika Gdańska
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Aktualności