Witamy w Dostępnej Szkole!

Dostępna szkoła to szkoła, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

Dostępna szkoła to szkoła dla każdego.

Nasz projekt powstał, aby pomóc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności. Oferujemy wsparcie merytoryczne oraz finansowe dla 60 szkół podstawowych z całej Polski, gotowych do przetestowania Modelu Dostępnej Szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie.