AKTUALNOŚCI PROJEKTU DOSTĘPNA SZKOŁA

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych

Nowe wzorce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz instrukcje ułatwiające prace nad dokumentami