Aktualizacja dokumentacji finansowej

Szanowni Państwo,

Przygotowujemy się do ogłoszenia II naboru w projekcie Dostępna Szkoła. Dążąc do likwidowania wszelkich barier i niejasności wynikających z zawiłości zagadnień finansowych, technicznych, administracyjnych, którym będą musieli sprostać grantobiorcy w trakcie realizacji swoich przedsięwzięć, już dziś zamieszczamy niektóre zaktualizowane dokumenty. W zakładce „Rekrutacja” znajdą Państwo:

  • zaktualizowany Załącznik nr 8  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
  • Instrukcję sporządzania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
  • Materiał pomocniczy, który w sposób syntetyczny doprecyzowuje zasady definiowania wydatków w ramach cross-financingu, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prezentuje przykładowy ich katalog, a także określa zasady wykorzystania limitów.

Dokumenty obowiązują od 16.04.2021 roku.