Aktualizacja Harmonogramów wsparcia dla I i II naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane Harmonogramy wsparcia w ramach I i  II naboru wniosków w projekcie Dostępna Szkoła.

Harmonogram wsparcia sierpień-listopad 2021

Audyty_Harmonogram wsparcia luty-pazdziernik_2021_aktualizacja_2021.10