Aktualizacja list rankingowych – NABÓR II

Szanowni Państwo,
w związku z rezygnacją z dalszego udziału w rekrutacji organu prowadzącego z numerem wniosku właściwego 2_2_5_2021_WS_B,  publikujemy zaktualizowane listy rankingowe z oceną merytoryczną wniosków wstępnych dla ścieżek B i A. Wyniki oceny dla ścieżki B nie zawierają listy rezerwowej, dlatego też kolejnym wnioskiem , który zostaje zakwalifikowany do audytów i złożenia wniosku właściwego jest organ prowadzący z numerem wniosku wstępnego  69_2_5_2021_WS_A  z listy rezerwowej ścieżki A.