Aktualizacja listy wyników dla I naboru – wnioski właściwe

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wyników dla I naboru – wnioski właściwe:

Wyniki oceny merytorycznej Scieżka A – Nabór I – aktualizacja 23.08.2021 r.