AKTUALIZACJA WYNIKÓW OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW WŁAŚCIWYCH – I NABÓR – ŚCIEŻKA A I B

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy zaktualizowaną listę z wynikami oceny formalnej wniosków właściwych ze Ścieżki A i B dla Naboru I:

Wyniki oceny formalnej Wniosków Właściwych Ścieżka A_NABÓR_1_aktualizacja_03.08

Wyniki oceny formalnej Wniosków Właściwych Ścieżka B_NABÓR_1_aktualizacja_11.08