Aktualizacja wzorca Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego

Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi informacjami o problemach z definiowaniem i dodawaniem kolejnych  ZADAŃ we wzorcu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF), uprzejmie informujemy, że w zakładkach Nabór I i Nabór II opublikowaliśmy dodatkowy wzorzec HRF z rozszerzoną liczbą ZADAŃ.   

W rozszerzonym wariancie HRF w ramach każdego OBSZARU zdefiniowano 30 ZADAŃ, co powinno ułatwić Państwu pracę nad ostatecznym zestawieniem przedmiotowego dokumentu. 

W sekcji „Dokumenty do pobrania” pozostają do Państwa dyspozycji dwa wzorce HRF tj.:

1/ Zalacznik_nr_8_HRF_przedsiewziecia_WZORZEC_MIN, w dotychczasowym kształcie, 

2/ Zalacznik_nr_8_HRF_przedsiewziecia_WZORZEC_MAX, w wersji rozszerzonej.

Niezależnie od powyższego przypominamy, że prace nad HRF wspiera „Instrukcja sporządzania HRF” dostępna  w tym samym miejscu co wzorce HRF, natomiast w przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości zachęcamy do bezpośrednich kontaktów telefonicznych za pośrednictwem Infolinii FFW dedykowanej do wspierania zagadnień o charakterze finansowym.