Przed nami audyty dostępności – kolejny krok w Projekcie Dostępna Szkoła!

Ankieta autodiagnozy, Indywidualny Program Poprawy Dostępności oraz audyt placówki edukacyjnej – to bardzo ważne narzędzia, niezbędne do prawidłowego wdrożenia Modelu Dostępnej Szkoły. Mogą być one wykorzystywane do sprawdzenia, na ile prowadzone działania faktycznie przybliżają placówkę do zapewnienia dostępności.

Jest to proces, w którym specjaliści ds. dostępności z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego będą szczegółowo badać i weryfikować funkcjonujące w szkole normy w obszarze dostępności. Audyt pozwoli zidentyfikować posiadane już przez placówkę usprawnienia oraz wskazać te brakujące elementy, które są niezbędne z punktu widzenia dalszego jej funkcjonowania.

Panująca obecnie w Polsce sytuacja związana z pandemią oraz obostrzenia, jakie w związku z tym obowiązują, w znacznym stopniu utrudniają pierwotnie planowany przez nas sposób wykonania tego kroku. Przeprowadzenie audytu to czynności, których nie możemy przenieść do przestrzeni zdalnej. Obecnie, nasi specjaliści konsultują rozwiązania, które pozwolą w optymalny sposób przeprowadzić audyty w placówkach, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich środków ostrożności. Decyzjami o tym, jak będą wyglądać audyty w szkołach oraz harmonogram całego procesu – podzielimy się już niebawem!