Przedstawiamy Państwu częściowe wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych w naborze I – Ścieżka A