Czym są audyty w Dostępnej Szkole?

Od lutego w całej Polsce przeprowadzane są audyty w szkołach podstawowych zgłoszonych w ramach I naboru wniosków w projekcie Dostępna szkoła. Proces ten będzie trwał kilka miesięcy, powinien się zakończyć w drugim kwartale br.  Czym jest audyt i dlaczego jest tak bardzo ważnym elementem w procesie zmieniania szkoły na dostępną?

Mówiąc w skrócie, są to eksperckie działania, które pozwalają na bardziej szczegółowe zbadanie funkcjonujących w szkole rozwiązań w obszarze dostępności, oraz weryfikację tego, czy standard dla danego poziomu dostępności – jest w placówce spełniony.

Narzędzie to ułatwia identyfikację posiadanych już przez szkołę rozwiązań, pozwala również wskazać te brakujące. Podczas audytu zbierane są informacje na temat danej szkoły, a następnie są one porównywane ze standardami zapisanymi w Modelu Dostępnej Szkoły. W wyniku przeprowadzonego audytu może stać się konieczne wdrożenie rozwiązań, które nie zostały bezpośrednio wskazane w Modelu, a są niezbędne z punktu widzenia konkretnej szkoły.

Więcej informacji, ciekawostek oraz zdjęć z przeprowadzonych przez nas audytów na bieżąco można oglądać na profilu: https://www.facebook.com/DostepnaSzkola – zachęcamy do śledzenia tam pozostałych informacji.