Dodatkowy kontakt ws. Modelu Dostępnej Szkoły

Odpowiadamy na pytania! 

Ze względu na dużą popularność infolinii uruchamiamy dodatkowe wsparcie w postaci maila model@dostepnaszkola.info i zapraszamy do kontaktu także w tej formie.  

Na adres ten można zadawać pytania dotyczące zagadnień merytorycznych związanych z Modelem Dostępnej Szkoły, autodiagnozą, kwestiami zawiązanymi z audytem dostępności czy przygotowaniem IPPD. Jeśli zagadnienie wymaga omówienia lub jest wyjątkowo złożone można także pod adresem model@dostepnaszkola.info zostawić namiary do siebie, a nasi specjaliści skontaktują się z chętnymi osobami, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. 

Zainteresowanie Projektem Dostępna Szkoła jest ogromne! Bardzo cieszymy się z tego powodu, bo to oznacza, że nie tylko nam zależy na działaniach na rzecz dostępności. Co więcej, jesteśmy przekonani, że zarówno Model Dostępnej Szkoły jak i narzędzie autodiagnozy przyczynią się do tego, by placówki edukacyjne mogły służyć dzieciom z różnymi potrzebami, także w okresie po zakończeniu Projektu. 

Więcej w zakładce kontakt.