Instrukcja przygotowywania i podpisywania Wniosku wstępnego – komunikat

Szanowni Państwo!

Z uwagi na pojawiające się problemy poniżej zamieszczamy Instrukcję przygotowania i podpisywania pliku wniosku wstępnego (a w drugim etapie rekrutacji – także wniosku właściwego), umożliwiającą złożenie wniosku zgodnie z aktualnym ogłoszeniem o II naborze w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.

Jeżeli złożyli Państwo inaczej swój wniosek wstępny (nie w formie podpisanego elektronicznie i dostępnego pliku PDF, którego wymagamy a np. poprzez XADES) – zgodnie z uprzednim Komunikatem z dnia 24.05.2021, istnieje możliwość wycofania złożonego wniosku wstępnego poprzez przesłanie pisma wraz z nowym, poprawionym wnioskiem i załącznikami („Autodiagnozą”/format PDF i „Listą standardów”/format Excel wypełnionymi dla każdej z dwóch lub trzech szkół) na adres rekrutacja@dostepnaszkola.info w terminie składania wniosków wstępnych tj. do 31.05.2021 r. (poniedziałek).

WYŻEJ WYMIENIONA INSTRUKCJA:

Instrukcja przygotowania i podpisywania wniosków II Nabór DS 270521