Jak wypełnić załącznik Lista standardów?

Szanowni Państwo!

Z uwagi na pojawiające się pytania ze strony niektórych Organów Prowadzących (OP) dotyczące poniższego zagadnienia, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom – poniżej zamieszczamy Instrukcję wypełniania Listy standardów dla II naboru w ramach projektu „Dostępna Szkoła”:

Instrukcja wypełniania załącznika Lista standardów