KOMUNIKAT: Aktualizacja Materiału pomocniczego

Szanowni Grantobiorcy

W nawiązaniu do komunikatu z 18 marca 2022 roku dotyczącego możliwości zwiększenia limitu wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu, uprzejmie informujemy, że został zaktualizowany „Materiał pomocniczy” opublikowany na stronie www.dostepnaszkola.info w zakładce GRANTOBIORCY / DO POBRANIA / Dokumenty pomocnicze.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do przedmiotowego materiału oraz informujemy, że Grantobiorców zainteresowanych możliwością skorzystania z podwyższonych limitów na wydatki ponoszone w ramach cross- financingu (max. 65%) oraz ponoszone w ramach cross-financingu i środków trwałych (max. 75%), będziemy prosili o odpowiednią aktualizację Harmonogramów rzeczowo- finansowych i wzywali do podpisywania aneksów do Umowy o powierzenie grantu.

W tym celu prosimy o kontakt z opiekunem/opiekunką grantu w celu ustalenia szczegółów działania i przygotowania odpowiednich dokumentów.

Zespół projektu “Dostępna szkoła”