KOMUNIKAT: Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji Szkół (Nabór II)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Regulaminie rekrutacji szkół dla Naboru II w Rozdziale VII pkt 1 Ogłoszenie wyników oceny,  został dodany ppkt 6 w brzmieniu:

„Dla ścieżki A wyniki oceny będą publikowane na bieżąco oraz będą sukcesywnie  podpisywane umowy o powierzenie grantu w przypadku pozytywnej oceny i uzyskania liczby punktów gwarantującej dofinansowanie wniosku o powierzenie grantu w ramach alokacji dla Naboru II, niezależnie od końcowej liczby punktów, które będą przyznane wnioskom będącym w ocenie.”