KOMUNIKAT: Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji Szkół

Szanowni Państwo!

W związku naborem Wniosków właściwych w ramach II tury rekrutacji w projekcie „Dostępna Szkoła” informujemy o modyfikacji „Regulaminu rekrutacji szkół” dla II naboru, związanej z aktualizacją procedury wyboru projektów i zawierania umów (szczegóły określono poniżej):

W części  VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI pkt. 1. Ogłoszenie wyników oceny, dodano pkt 5 o treści:

Dla ścieżki B, w przypadku pozytywnie ocenionych wniosków właściwych, wyniki oceny będą publikowane na bieżąco oraz będą sukcesywnie  podpisywane umowy o powierzenie grantu.”

Obowiązuje od dnia 10.02.2022 r.