KOMUNIKAT: Zwiększenie limitu wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu

Szanowni Grantobiorcy,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naszych rozmów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej mających na celu niwelowanie negatywnych skutków pandemii na realizowane działania w projekcie „Dostępna szkoła”, otrzymaliśmy zgodę na zwiększenie wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu. Oznacza to, że istnieje możliwość podniesienia limitu na wydatki zaliczone do cross-financingu do poziomu 65%, a łączny limit na wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych może wynieść maksymalnie 75%. Zmiana ta możliwa jest na podst. art. 12 ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Zwiększenie limitu na cross-financing nie może mieć negatywnego wpływu na efektywne przetestowanie pozostałych standardów Modelu Dostępnej Szkoły, których celem jest podnoszenie świadomości oraz wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli i specjalistów szkolnych w zakresie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jednocześnie dopuszczalne jest obniżenie liczby standardów dostępności wymaganych do zrealizowania w szkołach wskazanych we wnioskach grantowych jako mające zrealizować niepełny poziom dojrzałości, w takim przypadku, gdy zadeklarowana na etapie rekrutacji i podpisania umowy o grant liczba standardów była wyższa niż wymagane minimum stanowiące 60%, czyli np. na poziome podstawowym 37 standardów dla gmin i 35 dla powiatów. Minimalne wielkości pozostają niezmienne (w tym standardy obligatoryjne).

W przypadku uzasadnionych problemów z realizacją zaplanowanych działań z uwagi na wzrost cen, a za tym konieczności wdrożenia powyższych ułatwień, prosimy o kontakt z opiekunem/opiekunką projektu w celu dokonania aktualizacji IPPD, HRF oraz podpisania aneksu do umowy.

Zespół projektu “Dostępna szkoła”