Komunikaty

Wydłużenie terminów oraz zwiększenie alokacji środków w bieżącym naborze

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać do dnia 13 stycznia 2023 r.

Zespół projektu „Dostępna Szkoła” ogłasza nabór wniosków na dodatkowe dofinansowanie do grantów na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły.

W związku z licznymi pytaniami o spełnienie obowiązku wynikającego z zapisu par 2 pkt.13 umowy o powierzenie grantu a dotyczącego informowania o grancie otrzymanym w ramach projektu „Dostępna szkoła” poniżej zamieszczamy przykładowe wzory informacji, które mogą być wykorzystane:

W związku ze zidentyfikowanymi przypadkami niejednolitego stosowania zasad prezentowania w Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych, a następnie rozliczania w Sprawozdaniach cząstkowych operacji związanych z dostawami sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych uczestniczących w projekcie „Dostępna szkoła”, uprzejmie informujemy…

Organizowanie wyjść i innych zajęć integrujących uczniów może być wydatkiem ponoszonym w testowaniu standardów z obszaru Modelu Dostępnej Szkoły pn. „Opieka i wychowanie”.