NIEPEŁNOSPRAWNI.PL: Projekt Dostępna Szkoła pomoże dzieciom ze specjalnymi potrzebami

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli i pracowników obsługi, zakup niezbędnego wyposażenia i dostosowania architektoniczne, ale także wytyczne jak zorganizować edukację dla dzieci z niepełnosprawnościami i  specjalnymi potrzebami, w tym mutyzmem czy z zaburzeniami psychicznymi  to tylko niektóre z elementów projektu „Dostępna Szkoła”.  Na poprawę dostępności we wszystkich typach szkół podstawowych zostanie przeznaczone 40 mln złotych.

Pełną treść artykułu znajdziecie TUTAJ.