WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

Szanowni Państwo,

zakończona została ocena merytoryczna wniosków wstępnych  o grant złożonych w ramach I ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie Dostępna Szkoła.

Poniżej przedstawiamy 2 listy rankingowe powstałe w wyniku oceny merytorycznej wniosków wstępnych tj. dla ścieżki A i dla ścieżki B.

W każdej ze ścieżek wyłoniono wnioski, które przechodzą do II etapu rekrutacji tj. audytów dostępności, a po ich zakończeniu i przygotowaniu Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności będą uprawnione do złożenia wniosków właściwych. Liczba zakwalifikowanych do II etapu wniosków odpowiada 130% alokacji na ten nabór.

Jednocześnie informujemy, że  wnioskodawcom przysługuje prawo do wglądu do kart oceny i ewentualnych odwołań w terminie do 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników, który to termin upływa  w dniu 31 grudnia 2020.

Prośby o udostępnienie kart ocen i odwołania (podpisane skany) prosimy kierować na adres mailowy: MODEL@DOSTEPNASZKOLA.INFO

Listy rankingowe:

  • Dla ścieżki A

LISTA RANKINGOWA WSTĘPNA _Ścieżka A_OCENA MERYTORYCZNA

  • Dla ścieżki B

LISTA RANKINGOWA WSTĘPNA _Ścieżka B_OCENA MERYTORYCZNA