OGŁOSZENIE: NABÓR WNIOSKÓW O DODATKOWE DOFINANSOWANIE – TRZECIA TURA

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRANTOBIORCÓW BIORĄCYCH JUŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Termin składania wniosków w III naborze o dodatkowe dofinansowanie został przedłużony do 10 maja do godz. 16.00. Przypominamy, że wnioski składa się na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu naboru mailowo na adres kontakt@dostepnaszkola.info.

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie w Naborze III można składać od dnia 24.04.2023 r. do dnia 05.05.2023 r. 

Ścieżka A – na dodatkowe dofinansowanie zgodnie z SUPLEMENTEM DO REGULAMINU (…) pkt I – IV (ust. 14 i 15 w pkt IV w nowym brzmieniu).

Ścieżka B – na dofinansowanie dodatkowych działań, które podniosą znacząco poziom dostępności – {wiążące są zapisy pkt IV SUPLEMENTU DO REGULAMINU (…)}

ścieżce A mogą składać wnioski tylko ci Grantobiorcy, którzy nie otrzymali dofinansowania w żadnym z poprzednich dwóch naborów o dodatkowe środki.

ścieżce B mogą składać wnioski wszyscy Grantobiorcy, także ci, którzy otrzymali dodatkowe dofinansowanie w jednym z dwóch poprzednich naborów.

Suplement do Regulaminu rekrutacji szkół został uzupełniony o informację dot. III Naboru.  Prosimy o zapoznanie się ze zmodyfikowanym dokumentem.