OGŁOSZENIE: NABÓR WNIOSKÓW O DODATKOWE DOFINANSOWANIE

Nabór wniosków o dodatkowe dofinansowanie  został przedłużony. Wnioski można składać  do dnia 13 stycznia 2023 r.

Zespół projektu „Dostępna Szkoła” ogłasza nabór wniosków na dodatkowe dofinansowanie do grantów na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły. Wnioski można składać na załączonym formularzu. Wnioski w innej formie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dofinansowanie jest przeznaczone dla  grantobiorców, którzy mają problemy z realizacją swoich przedsięwzięć z uwagi na wzrost cen. Nie można w ramach dodatkowego dofinansowania  realizować prac dodatkowych, które nie były wcześniej przewidziane w HRF.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest posiadanie dokumentów (kosztorysy, oferty, protokoły z rozstrzygniętych zamówień) potwierdzających wzrost cen towarów i usług przekraczający kwoty zaplanowane w HRF.

Dostępna kwota w tej turze naboru to 2 495 930,94 zł

Po zwiększeniu pojedynczy grant nie może przekroczyć 2 mln. zł.

Szczegółowe informacje nt. procedury ubiegania się o dodatkowe środki znajdują się w dokumencie SUPLEMENT DO REGULAMINU REKRUTACJI SZKÓŁ W PROJEKCIE “DOSTĘPNA SZKOŁA”.  W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunką/opiekunem.