OGŁOSZENIE WYNIKÓW II NABORU WNIOSKÓW NA DODATKOWE DOFINANSOWANIE

W II naborze wniosków na dodatkowe dofinansowanie złożono 9 wniosków na kwotę: 1 633 604,80 PLN.

Ostatecznie przyznano dodatkowe dofinansowanie wszystkim wnioskodawcom w kwocie łącznej: 1 180 393,93 PLN.

Środki niewykorzystane w tym naborze zostaną̨ przesunięte na alokację w III naborze wniosków o dodatkowe dofinansowanie, który rozpocznie się̨ 11 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe kwoty przyznane poszczególnym wnioskodawcom przedstawione są w tabeli (do pobrania TUTAJ):

Lp.

Nazwa Grantobiorcy

Nr umowy o powierzenie grantu

Kwota przyznanego dodatkowego dofinansowania

1

Powiat Sieradzki

217/2022/BZP/DS

82 753,00

2

Gmina Miejska Kraków

260/2021/BZP/DS

78 000,00

3

Gmina Głogów

223/2021/BZP/DS

270 000,00

4

Gmina Gliwice

296/2021/BZP/DS

272 752,97

5

Gmina Opoczno

114/2022/BZP/DS

52 577,96

6

Gmina Dobroszyce

98/2022/BZP/DPE/DS

117 910,00

7

Gmina Polkowice

103/2020/BZP/DPE/DS.

82 900,00

8

Gmina Mikołów

125/2022/BZP/DS.

190 000,00

9

Gmina Świdwin

134/2022/BZP/DS.

33 500,00