OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW NA DODATKOWE DOFINANSOWANIE

W I naborze wniosków na dodatkowe dofinansowanie złożono 13 wniosków na kwotę 4 786 564,06 PLN.

Ostatecznie przyznano dodatkowe dofinansowanie wszystkim wnioskodawcom w kwocie łącznej : 3 016 286,72 PLN. Środki niewykorzystane w tym naborze zostaną przesunięte na alokację w II naborze wniosków o dodatkowe dofinansowanie, który rozpoczyna się 9 lutego 2023 r.

Szczegółowe kwoty przyznane poszczególnym wnioskodawcom przedstawione są w tabeli (DO POBRANIA TUTAJ).

Lp.  Nazwa Grantobiorcy  Nr umowy o powierzenie grantu  kwota przyznanego dodatkowego dofinansowania 
1 Gmina Miejska Świdnik 171/2022/BZP/DS. 203 492,00 zł
2 Miasto Nowa Sól 220/2021/BZP/DS. 36 334,45 zł
3 Powiat Wieluński 203/2021/BZP/DPE/DS. 246 031,51 zł
4 Gmina Kamienna Góra 137/2022/BZP/DS. 425 072,68 zł
5 Gmina Długołęka 123/2022/BZP/DPE/DS. 155 100,00 zł
6 Gmina Baboszewo 138/2022/BZP/DS. 476 799,25 zł
7 Gmina Jarosław 245/2021/BZP/DS. 237 624,85 zł
8 Gmina Mszczonów 226/2021/BZP/DS. 177 733,00 zł
9 Gmina Tuszyn 129/2022/BZP/DPE/DS. 571 243,00 zł
10 Gmina Miasta Gdańsk 135/2022/BZP/DS. 250 292,00 zł
11 Gmina Radziejowice 207/2022/BZP/DS. 19 870,98 zł
12 GMINA SYCÓW 51/2022/BZP/DS. 158 740,00 zł
13 Gmina Miasto Koszalin 139/2022/BZP/DS 57 953,00 zł