OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

Szanowni Państwo,

przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych o grant, po procedurze odwoławczej, dla ścieżki A i dla ścieżki B.

Wnioski zakwalifikowane przechodzą do II etapu rekrutacji tj. audytów dostępności, a po ich zakończeniu i przygotowaniu Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności, zakwalifikowane Organy Prowadzące będą uprawnione do złożenia wniosków właściwych.

Liczba zakwalifikowanych do II etapu wniosków odpowiada 130% alokacji na ten nabór.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni Grantodawca będzie kontaktował się z zakwalifikowanymi Organami Prowadzącymi w celu umówienia terminów audytów dostępności.

Listy rankingowe:

  • Dla ścieżki A

LISTA RANKINGOWA OSTATECZNA_Ścieżka A_OCENA MERYTORYCZNA

  • Dla ścieżki B

LISTA RANKINGOWA OSTATECZNA _Ścieżka B_OCENA MERYTORYCZNA