AKTUALNOŚCI PROJEKTU DOSTĘPNA SZKOŁA

Przedstawiamy Państwu ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych zgłoszonych w ramach pierwszego naboru.

Przedstawiamy Państwu wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych zgłoszonych w ramach pierwszego naboru

Są już wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych zgłoszonych w ramach pierwszego naboru

Wniosek wstępny – ważna informacja dla osób biorących udział w rekrutacji

Ze względu na dużą popularność infolinii uruchamiamy dodatkowe wsparcie w postaci maila model@dostepnaszkola.info i zapraszamy do kontaktu także w tej formie.