AKTUALNOŚCI PROJEKTU DOSTĘPNA SZKOŁA

Aktualizacja 30.03.2023 r.

WIZYTY MONITORINGOWE – OBSZAR ARCHITEKTONICZNY I TECHNICZNY

STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2023

Harmonogram wizyt monitorujących ogólnych w projekcie Dostępna szkoła w okresie od marca do czerwca 2023

Prezentujemy zaktualizowany Harmonogram wsparcia w projekcie –
luty 2023

W I naborze wniosków na dodatkowe dofinansowanie złożono 13 wniosków na kwotę 4 786 564,06 PLN.