AKTUALNOŚCI PROJEKTU DOSTĘPNA SZKOŁA

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych

Nowe wzorce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz instrukcje ułatwiające prace nad dokumentami

Alokacja dedykowana organom prowadzącym w ścieżce A wyniesie nie mniej niż 34 650 000 zł!

Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych