Rzeszowszka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza III nabór wniosków w ramach bliźniaczego projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

28 czerwca rusza III nabór wniosków w ramach bliźniaczego projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Jego operatorami są Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Młodych Lubuszan oraz Politechnika Gdańska.

Projekt polega na opracowaniu Modelu dostępnej szkoły, a następnie przetestowaniu go wśród 35 organów prowadzących w min. 100 szkołach podstawowych.

Więcej informacji na temat tego projektu można uzyskać pod linkiem https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-dostepna-szkola/#1610014249510-50b9112c-eebf

Jednocześnie przypominamy, że w naszym projekcie Dostępna Szkoła, II nabór wniosków został już zakończony, obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna. O jej wynikach będziemy informowali na naszej stronie i profilu https://www.facebook.com/DostepnaSzkola