Startuje pierwszy ogólnopolski nabór wniosków w programie Dostępna Szkoła

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach projektu pn. “Dostępna Szkoła” (nr POWR.04.01.00-00-DS07/19) – Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

  • Termin naboru wniosków wstępnych: od 22.10.2020 do 02.11.2020.
  • Kryteria i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji określono w „Regulaminie rekrutacji szkół” zamieszonym poniżej w dokumentacji konkursowej (wraz z załącznikami).
  • Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Link do wniosku wstępnego o powierzenie grantu zostanie umieszony na stronie internetowej projektu w dniu rozpoczęcia naboru tj. 22.10.2020. Natomiast link do wniosku właściwego zostanie podany w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.
  • Wartość środków przeznaczonych na granty: 40.500.000,00 PLN zł, które zostaną przekazane w formie grantów organom prowadzącym szkoły (w dwóch naborach).
  • W obecnym naborze przewiduje się wybór minimum 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20.250.000,00 PLN przeznaczonej na granty.
  • W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500.000,00 PLN do 1.350.000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w prowadzonych przez ten organ szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie może być realizowane w minimum jednej i maksymalnie trzech szkołach podstawowych.
  • Szacunkowe terminy przeprowadzenia audytów dostępności: od 07.01.2021 do 22.02.2021. Audyty dostępności zostaną przeprowadzone dla 130% placówek z najwyższą oceną w I etapie rekrutacji (ocena wniosku wstępnego).
  • Można złożyć tylko jeden projekt i tylko u jednego operatora (równoległa rekrutacja szkół do testowania MDS prowadzona jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”). 

Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem: dostepnaszkola.info/rekrutacja/