Trwają prace nad Modelem Dostępnej Szkoły

Chcąc zapewnić Państwu dostęp do bieżących informacji dotyczących projektu Dostępna Szkoła, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram działań projektowych oraz planowane działania w najbliższym czasie.

  • Aktualnie eksperci specjalizujący się w obszarze edukacji włączającej – w porozumieniu z Ministerstwem
    Edukacji Narodowej – wypracowują rozwiązania, które ujęte zostaną Modelu Dostępnej Szkoły.
  • Równolegle tworzone są warunki wyboru organów prowadzących do testowania Modelu, które opublikowane zostaną na początku czerwca.
  • Nabór wniosków wstępnych zaplanowany jest na lipiec, jednakże ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią, kalendarz projektu może ulec zmianie. O ewentualnych przesunięciach będziemy Państwa informować.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, uprzejmie prosimy również o zadawanie ewentualnych  pytań drogą mailową lub za pośrednictwem profilu www.facebook.com/DostepnaSzkola/. Nasz Zespół pracuje zdalnie, ale jesteśmy do Państwa dyspozycji. W późniejszym czasie uruchomiona zostanie także infolinia.