Uwaga, ważne!

W związku z pojawiającymi się pytaniami, informujemy, że wniosek wstępny o powierzenie grantu składany jest na formularzu Google forms, który narzuca określoną, limitowaną liczbę znaków (w praktyce ok. 32 700).
Prosimy stosować się do tych limitów i przygotowywać syntetyczne opisy we wniosku. Dotychczas złożone wnioski zmieściły się w ww. limitach określonych przez Google forms.
W przypadku niemożności złożenia wniosku na formularzu online prosimy o przesłanie wypełnionego formularza wniosku, przygotowanego na wzorze wniosku dostępnym na stronie projektu w zakładce Rekrutacja (ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR WNIOSKU WSTĘPNEGO), wraz ze wskazaniem w e-mailu ścieżki A lub B / poniżej lub powyżej 50 tys. mieszkańców, w której składany jest wniosek, za pośrednictwem e-maila na adres: rekrutacja@dostepnaszkola.info  wraz z załączonym printscreenem komunikatu z formularza Google forms, o niemożności zatwierdzenia i wysłania formularza / przekroczeniu limitu znaków.”