Wyniki III naboru wniosków o dodatkowe dofinansowanie w projekcie Dostępna Szkoła