Wyniki IV naboru wniosków o dodatkowe dofinansowanie w projekcie Dostępna Szkoła