Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych złożonych w II naborze w projekcie Dostępna Szkoła

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Listy z wynikami oceny formalnej wniosków złożonych w drugim naborze w projekcie Dostępna Szkoła.

Wyniki dla ścieżki A:

Wyniki oceny formalnej Ścieżka A_NABÓR_2_aktualizacja.docx

(Aktualizacja na dzień 6.07.2021 r.)

Wyniki oceny formalnej Ścieżka A_NABÓR_2

Wyniki dla ścieżki B:

Wyniki oceny formalnej Ścieżka B_NABÓR_2

Przypominamy również o możliwości wzięcia udziału w naborze organizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, która jest operatorem bliźniaczego projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Nabór wniosków wstępnych trwa do 6 lipca br. Szczegółowe informacje na temat tego projektu i trwającego naboru można uzyskać na stronie: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-dostepna-szkola/#1610014249510-50b9112c-eebf