WYNIKI OCENY FORMALNEJ – LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNYCH – nabór I

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy listy Wniosków wstępnych złożonych w naborze I w dniach 22.10.2020 r. – 04.11.2020 r., wraz z wynikiem oceny formalnej i kwalifikacją do oceny merytorycznej.
  • Dla ścieżki A

Wyniki oceny formalnej Ścieżka A

  • Dla ścieżki B

Wyniki oceny formalnej Ścieżka B