Zwiększona alokacja środków na granty!

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększenie budżetu całego projektu, zgodnie z regulaminem II naboru – rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE pkt 1, ppkt 6, została zwiększona alokacja na przygotowanie i przeprowadzenie konkursów grantowych w projekcie do 57 750 000 zł, na skutek czego rozszerzona zostanie lista organów prowadzących zakwalifikowanych do oceny merytorycznej ze ścieżki A i ścieżki B.

(Alokacja dedykowana organom prowadzącym w ścieżce A wyniesie nie mniej niż 34 650 000 zł).