Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych – I nabór – Ścieżka A i B

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy listę z wynikami oceny formalnej wniosków właściwych ze Ścieżki A i B dla Naboru I

Wyniki oceny formalnej Wniosków Właściwych Ścieżka A_NABÓR_1_aktualizacja_28.07

Wyniki oceny formalnej Wniosków Właściwych Ścieżka B_NABÓR_1_aktualizacja_28.07