Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych – I nabór

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy listę z wynikami oceny formalnej wniosków właściwych ze Ścieżki A dla Naboru I

Wyniki oceny formalnej Wniosków Właściwych Ścieżka A_NABÓR_1_aktualizacja_15.07