Wyniki oceny formalnej Wniosków Właściwych – Nabór I, Ścieżka A (07.06.2022 r.)