Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżka A i B – Nabór II