Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżka A – Nabór I – 6.12.2021 r.

Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków właściwych – ścieżka A – Nabór

Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżka A – Nabór I – 6.12.2021 r.