Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżka A – Nabór I

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżka A – Nabór I: