Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżka A – Nabór II

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżka A – Nabór II: