Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżka A – Nabór II