Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżki A i B – Nabór II (aktualizacja 18.02.2022)

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżki A i B – Nabór II: