Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżki A i B – Nabór II

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżki A i B – Nabór II: