Wyniki oceny – Lista rankingowa – ocena merytoryczna wniosków wstępnych ścieżka A – Nabór II