Wyniki oceny merytorycznej – Nabór I – ścieżki A i B

Szanowni Państwo,
przedstawiamy zaktualizowane listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków wstępnych w ramach Naboru I.

Wyniki oceny merytorycznej – Ścieżka A – Nabór 1 – 3.09.2021

Wyniki oceny merytorycznej – Ścieżka B – Nabór 1 – 3.09.2021