Wyniki oceny merytorycznej – Nabór I – ścieżki A i B

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy zaktualizowane listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków właściwych w ramach Naboru I i zakwalifikowanych do otrzymania grantu.

Wyniki oceny merytorycznej – Ścieżka A – Nabór 1 – 25.08.2021

Wyniki oceny merytorycznej – Ścieżka B – Nabór 1 – 8.09.2021